Home / Anime News / Cast for Haikyu Anime Season 3’s Shiratorizawa Gakuen Volleyball Club Announced

Cast for Haikyu Anime Season 3’s Shiratorizawa Gakuen Volleyball Club Announced

The 33rd issue of Shueisha’s Weekly Shonen Jump of the year 2016 announced seven new cast members for Haikyu!! Karasuno Kōkō VS Haikyuu-Season-3-VisualShiratorizawa Gakuen Kōkō (Haikyu!! Karasuno High vs Shiratorizawa Academy), the third anime season based on Haruichi Furudate’s Haikyu!! volleyball manga. The characters are all members of the Shiratorizawa Gakuen volleyball club. The cast can be seen in the list below:

  • Subaru Kimura as Satori Tendō
  • Shimba Tsuchiya as Tsutomu Goshiki
  • Toshiyuki Toyonaga as Kenjirō Shirabu
  • Teruyuki Tanzawa as Reon Ōhira
  • Takuma Terashima as Eita Semi
  • Kenji Fukuda as Hayato Yamakata
  • Daiki Ōmori as Taichi Kawanishi

 

The magazine also confirmed Ryota Takeuchi is returning as Wakatoshi Ushijima.